Cart

Nu har vi 20% billigare bivaxprodukter vid köp av två bivaxprodukter i Januari månad. Vi håller på och gör om våra etiketter . Våra bivaxprodukter är  läkemedelsregistrerade och rekommenderas som mjukgörande och läkande salva som huden lätt kan andas igenom.